Vuurwerkverbod

Helaas heeft de Nederlandse overheid vandaag een vuurwerkverbod ingesteld voor de jaarwisseling 2020/2021. Dit verbod komt er kortgezegd op neer dat wij geen vuurwerk mogen verkopen en u geen vuurwerk mag afsteken. Kortom, een algeheel verbod.

Gelukkig is er aangegeven dat het om een tijdelijk verbod gaat, dus alleen voor de komende jaarwisseling. Wij hopen u dan ook volgend jaar weer te mogen begroeten om er samen een kleurrijke en veilige jaarwisseling van de maken. Tot 2021!

Uiteraard blijven wij voor verkoop, reparatie en onderhoud van uw fietsen voor u klaar staan.